Zapraszamy na nasz kanał YouTube

Back to top

Dagmara Barna

sopran

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie prof. Cezarego Szyfmana. Uczennica wybitnej śpiewaczki Olgi Pasiecznik. W latach 2014 – 2017 uczestniczyła w „Programie Kształcenia Młodych Talentów – AKADEMIA OPEROWA”, prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie.

Laureatka konkursów w kraju i za granicą, m. in. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Muzyki Dawnej Cancium Gaudium w Poznaniu, Międzynarodowego Konkursu Pieśni XX i XXI wieku w Karlsruhe czy Międzynarodowego Konkursu w Berlinie. Śpiewaczka otrzymała nagrodę im. Carlo Marii Giuliniego za „wykonanie wyrastające z głębokiego przeżycia i czerpiące z istoty człowieczeństwa” na 9. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, a także Nagrodę specjalną ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji za „szczególne walory artystyczne”, w ramach I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego VivaCalisia w Kaliszu.

Dagmara Barna specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej. W jej repertuarze operowym znajdują się m. in. partie Haendlowskie takie jak Dorinda (Orlando), Dalinda (Ariodante), Aci (Aci, Galatea e Polifemo). Wcieliła się także w tytułową rolę Poppei w Koroncji Poppei C. Monteverdiego oraz Venus w operze J. Blowa – Venus i Adonis. Wcieliła się także w postać Paminy w Czarodziejskim Flecie W. A. Mozarta.

Swoje umiejętności doskonaliła na licznych kursach, lekcjach i warsztatach prowadzonych m.in. przez Eytana Pessena, Matthiasa Rexrotha, Neila Shicoffa, Izabellę Kłosińską Tomasza Koniecznego, Dirka Snellingsa, Jana Philippa Schulza, Rudolfa Piernaya, Ewę Podleś, Brendę Hurley czy Jerzego Marchwińskiego.

W roku 2011 wraz z Weroniką Grozdew – Kołacińską i zespołem Ars Nova nagrała płytę Renaissance Polish Music z Tabulaturą Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, która otrzymała nominację do nagrody Fryderyk 2011 w dziedzinie „Album Roku Muzyka Dawna i Barokowa”.

english version

Dagmara Barna – soprano

A graduate of the Chopin University of Music in Warsaw, Barna studied under Prof. Cezary Szyfman, and was also a protégé of the outstanding singer Olga Pasiecznik. In the years 2014-2017, Barna participated in the Young Talent Education Program – the OPERA ACADEMY, run by the National Opera of Warsaw.

Barna is the winner of competitions in Poland and abroad, including The Cancium Gaudium International Early Music Vocal Competition in Poznań, the 20th and 21st Century International Song Competition in Karlsruhe and the International Competition in Berlin. The singer received the Carlo Maria Giulini award for a ‘performance arising from a deep experience and a drawing on the essence of humanity’ at the 9th Stanisław Moniuszko International Vocal Competition in Warsaw, as well as a special award of the Association of Polish Artists of Theater, Film, Radio and Television for special artistic values, as part of the 1st International Viva Calisia Vocal Competition in Kalisz.

Dagmara Barna specializes in the performance of early music. Her opera repertoire includes, among others, Handel’s parts such as Dorinda (Orlando), Dalinda (Ariodante), Aci (Aci, Galatea e Polifemo). She also played the title role of Poppaea in C. Monteverdi’s Poppaea Coronation and Venus in J. Blow’s opera, Venus and Adonis. She also played the role of Pamina in W. A. ​​Mozart’s Magic Flute.

She honed her craft at numerous courses, lessons and workshops conducted, among others, by Eytan Pessen, Matthias Rexroth, Neil Shicoff, Izabella Kłosińska, Tomasz Konieczny, Dirk Snellings, Jan Philipp Schulz, Rudolf Piernay, Ewa Podleś, Brenda Hurley and Jerzy Marchwiński.

In 2011, together with Weronika Grozdew – Kołacińska and the ensamble Ars Nova, Barna recorded the album Tabulatura Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego – Muzyka Polskiego Renesansu [Renaissance Polish Music], which was nominated for the Fryderyk 2011 award in the category of Early and Baroque Music Album of the Year.

Czwartek, 22.04.2021
godz. 20:00