Zapraszamy na nasz kanał YouTube

Back to top

Marta Czarkowska

sopran

Studiowała kulturoznawstwo i germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz dyrygenturę chóralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W 2009 r. rozpoczęła studia wokalne w klasie prof. Małgorzaty Marczewskiej, które zakończyła w 2014 r. dyplomem z wyróżnieniem.

Szczególnie zainteresowana muzyką dawną, występuje z repertuarem renesansowym, barokowym i klasycznym we współpracy zespołami Bornus Consort, La Tempesta, Sabionetta, Ars Nova, Gradus ad Parnassum, Il Giardino d’Amore, Cappella Viridimontana i in. Jako solistka koncertowała w Filharmonii Narodowej, Polskim Radiu, Zamku Królewskim w Warszawie, Pałacu w Wilanowie, Filharmonii Podkarpackiej, Gorzowskiej i Kaszubskiej oraz na licznych festiwalach, m.in. w Jarosławiu, Lidzbarku Warmińskim, Brzegu, Grudziądzu, Gostyniu, Koszalinie, Łodzi, Włodawie, Słupsku i Leżajsku. Jako solistka nagrała łącznie 5 płyt z zespołami Bornus Consort i La Tempesta.

Równolegle z występami solowymi rozwija działalność w zespołach wokalnych.

Od stycznia 2018 r. jest członkiem sekstetu wokalnego ProModern, z którym wydała dwie płyty, koncertowała w nieomal wszystkich polskich filharmoniach, nagrała koncerty dla radia i telewizji oraz wystąpiła na kilkudziesięciu festiwalach w kraju i za granicą, w tym dwukrotnie na Warszawskiej Jesieni i lubelskich Kodach. Za wydaną w 2019 r. płytę „Comfort Zone” otrzymała nagrodę Fryderyka w kategorii muzyki współczesnej.

Od 2014 r. jest członkiem kwartetu wokalnego Tempus, specjalizującego się w wykonawstwie muzyki renesansu i wczesnego baroku, koncertującego w całej Polsce m.in. z programem obejmującym dzieła wszystkie Wacława z Szamotuł oraz pełen cykl Ciemnych jutrzni Tomasa Luisa de Victorii.

W latach 2016 – 2019 r. była solistką zespołu muzyki dawnej Miraculis, z którym wystąpiła m.in. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, Pałacu w Wilanowie, na festiwalach muzyki dawnej w Warszawie, Kaliszu, Grudziądzu, Toruniu i Poznaniu czy w mazowieckim Radiu dla Ciebie.

Od 2005 r. śpiewa w kierowanym przez siebie zespole wokalnym Imprevisti, mającym w dorobku dziesięć nagród w konkursach krajowych i zagranicznych, w tym Grand Prix konkursu im. Wacława z Szamotuł, Grand Prix międzynarodowego konkursu Cantu Gaudeamus w Białymstoku czy I miejsce międzynarodowego konkursu chóralnego w Rumii.

english version

Marta Czarkowska – soprano

Studied cultural studies and German at the University of Warsaw and choral conducting at the Chopin University of Music in Warsaw. In 2009, she began vocal arts studies under the tutelage of Prof. Małgorzata Marczewska, which she completed in 2014 with distinction. Particularly interested in early music, she has performed renaissance, baroque and classical repertoires in collaboration with the ensembles Bornus Consort, La Tempesta, Sabionetta, Ars Nova, Gradus ad Parnassum, Il Giardino d’Amore, Cappella Viridimontana and others. As a soloist, she has performed at the National Philharmonic, Polish Radio Hall, the Royal Castle in Warsaw, Wilanów Palace, the Subcarpathian, Gorzów and Kashubian Philharmonics. She has also performed at numerous festivals, among others, in Jarosław, Lidzbark Warmiński, Brzeg, Grudziądz, Gostyń, Koszalin, Łódź, Włodawa, Słupsk and Leżajsk. As a soloist, she has recorded a total of 5 albums with the ensembles Bornus Consort and La Tempesta.

Along with solo performances, Czarkowska has forged a career with vocal ensembles.

From January 2018, she has been a member of the ProModern vocal sextet, with which she has released two albums, giving concerts in almost all Polish philharmonic halls, and recording concerts for radio and television; and performing at numerous festivals in Poland and abroad, including twice at the Warsaw Autumn and Lublin Kody . For the album Comfort Zone released in 2019, she received the Fryderyk award in the category of Contemporary Music.

Since 2014, she has been a member of the Tempus vocal quartet, specializing in the performance of renaissance and early baroque music, giving concerts all over Poland, including with a program that encompasses all the works of Wacław of Szamotuły and the full series of Tenebrae Responsories by Tomas Luis de Victoria.

In 2016-2019, she was a soloist with the Miraculis early music ensemble, with which she performed, among others at the National Forum of Music in Wrocław, the Wilanów Palace, at early music festivals in Warsaw, Kalisz, Grudziądz, Toruń and Poznań, and at the Mazovian radio station Radio Dla Ciebie [Radio for You].

Since 2005, she has been singing with her vocal ensemble Imprevisti, which has won ten awards in national and international competitions, including the Grand Prix of Wacław of Szamotuły, the Grand Prix of the international Cantu Gaudeamus competition in Białystok; and 1st place in the international choral competition in Rumia.

Czwartek, 22.04.2021
godz. 20:00