Zapraszamy na nasz kanał YouTube

Back to top

Piotr Zalewski

viola da gamba

Od 2002 roku członek zespołu muzyki dawnej Canor Anticus (rok zał. 1970), w którym gra na violi da gamba altowej i basowej. Wraz z zespołem otrzymał w 2006 roku Nagrodę im. Adama Jarzębskiego na XVI Festiwalu Muzyki Dawnej w Warszawie.

Występuje w Polsce i za granicą, m.in. w Anglii, Austrii, Belgii, na Cyprze, w Czechach, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Łotwie, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, oraz na Węgrzech.

Koncertował m.in. z zespołami: Il Giardino Armonico, Ars Nova, Orkiestrą Złotego Wieku, Narol Baroque, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Sabionetta, Polską Orkiestrą Radiową, Teatrem Wielkim w Warszawie, Filharmonią Narodową w Warszawie, Filharmonią w Szczecinie, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus. Jako solista występował w Filharmonii Olsztyńskiej i Operze Narodowej w Warszawie.

Współpracuje z wybitnymi solistami i dyrygentami takimi jak: Giovanni Antonini, Krzysztof Penderecki, Łukasz Borowicz, Antoni Wit, Jacek Kasprzyk, Anna Mikołajczyk, Krzysztof Szmyt, James Oxley,  Dirk Snellings, Kay Wessel, Władysław Kłosiewicz.

Piotr Zalewski równolegle z wykonywaniem muzyki dawnej zajmuje się muzyką rozrywkową. Jako basista, gitarzysta i wokalista jest członkiem m.in. zespołów Rita Pax, Alters, Kasai oraz zespół Meli Koteluk wraz z którym otrzymał „Złotą płytę” za album „Migawka”. Wziął udział w nagraniu ponad dwudziestu płyt, z których siedem uzyskało nominacje, a jedna zdobyła nagrodę Fryderyka.

english version

Piotr Zalewskiviola da gamba

Since 2002, he has been a member of the Canor Anticus early music ensemble (est. 1970), where he plays the alto and bass viola da gamba. In 2006, together with the ensemble, he received the Adam Jarzębski Prize at the 16th Early Music Festival in Warsaw.

 

He has performed in Poland and abroad, in countries such as England, Austria, Belgium, Cyprus, the Czech Republic, Spain, the Netherlands, Iceland, Latvia, Germany, Slovakia, Switzerland, Turkey and Hungary.

 

Zalewski has performed, among others, with the ensembles: Il Giardino Armonico, Ars Nova, the Golden Age Orchestra, Narol Baroque, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Sabionetta, the Polish Radio Orchestra, the Grand Theatre in Warsaw, the National Philharmonic in Warsaw, the Philharmonic in Szczecin, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus. As a soloist, he has performed at the Olsztyn Philharmonic and the National Opera in Warsaw.

 

He has collaborated with outstanding soloists and conductors such as: Giovanni Antonini, Krzysztof Penderecki, Łukasz Borowicz, Antoni Wit, Jacek Kasprzyk, Anna Mikołajczyk, Krzysztof Szmyt, James Oxley, Dirk Snellings, Kay Wessel, and Władysław Kłosiewicz.

 

Piotr Zalewski, along with his performances of early music, has also embraced popular music. As a bassist, guitarist and vocalist, he is a member of, among others, Rita Pax, Alters, Kasai and the Mela Koteluk band with whom he received the „Golden Record” for the album „Snapshot”. He has been involved in the recording of over twenty albums, seven of which were nominated for a Fryderyk Award, with one winning the prize

Czwartek, 22.04.2021
godz. 20:00